Motivaciono takmičenje u podvodnim preprekama za juniore

U Somboru je protekle nedelje održano motivaciono takmičenje u podvodnim preprekama za juniore.

Cilj ovih aktinvosti je da se deca naviknu na takmičarsku atmosferu i da probaju savladati stazu sa preprekama koja je prilagođena deci.